Táncból, dalból font boldogság - Népújság
2021-12-19

Búzásbesenyőé és Gyulakutáé a Szabó György Pál-díj

Az erdélyi tájegységek – főként Maros megye – és egy távolabbi vidék táncait fonták egymásba a XV. Gyöngykoszorúk Gyöngye találkozón színpadra lépő gyermekek és fiatalok. A Maros Művészegyüttes kövesdombi termében szombat délután 11 néptáncegyüttes mutatta be színpompás műsorát.

A művészegyüttes, a Pro Folk Egyesület és az Erdélyi Magyar Kulturális Egyesület közös évzáró rendezvénye tisztelgés a Gyöngykoszorú néptáncmozgalmat elindító Szabó György Pál és felesége, Szabó Éva emléke előtt. A másfél évtized alatt hagyományossá vált együttléten a népi kultúra ápolásában, közösségformálásban kiemelkedő teljesítményt nyújtó néptánccsoportok mutatkoznak meg, ezúttal sem volt ez másként. A rendezvény első perceiben Barabási Attila Csaba, a Maros Művészegyüttes, a Pro Folk Egyesület, illetve a Maros megyei EMKE elnöke szólt a jelenlevőkhöz.

– Azok az emberek, akik megálmodták ezt a mozgalmat, nem gondolták, hogy harminc év múlva milyen helyzetbe kerül az utánpótlás. A világjárvány előtti években ilyenkor telt ház volt itt, 500–600 gyermek és fiatal lépett közönség elé. Ma erre nincs lehetőség, de örvendek annak, hogy, ha fél házzal is, de újra együtt lehetünk a szülőkkel, az oktatókkal és a gyermekekkel – mondta a rendezvény főszervezője, aki arról a feszültségről is említést tett, ami az elmúlt időszakot és magát a Gyöngykoszorúk Gyöngye találkozó előtti perceket, a tömeg be nem jelentkezett, emiatt kívül rekedt tagjait is áthatotta. 

A Maros Művészegyüttes igazgatója az egymásra figyelésre, egymás támogatására biztatott mindenkit, és kiemelte, hogy ezeken a táncos együttléteken nem a versengés a cél, hanem az, hogy a fiatal nemzedék otthon érezze magát a népi kultúrában. A következő percekben Csenteri Levente marosvásárhelyi református lelkipásztor áldotta meg a találkozót, majd el is indult a színekben, hangulatokban gazdag műsorfolyam.

Madarastól Bukovináig

Nyitóprodukcióként a Maros Művészegyüttes utánpótlása, a Napsugár középcsoportja mutatott be madarasi táncokat, majd a Borsika legnagyobbjai nyárádselyei, a nagycsoportos „napsugarasok” küküllőmenti táncokat vittek színpadra. A gyulakuti Szivárvány szilágysági táncaival hozott különleges színfoltot a lassan estébe nyúló együttlétbe, a marosfelfalui Bíborka bonchidai, a mezőbándi Csipkebogyó falujabeli táncokkal készült. A maroskeresztúri Tipegők magyarpalatkai lassú csárdással, korcsossal, legényessel és gyors csárdással nyűgözték le a publikumot. A marosvásárhelyi Boróka legkisebbjei nyárádmenti, a legnagyobbak szentiványi táncrenddel színesítették a kínálatot. A marosludasi Hajdina eredeti bukovinai táncokat elevenített fel, a települése nevét viselő Mezőfele Gyöngye nyárádmentit, a búzásbesenyői Búzakoszorú mezőma- darasit táncolt. A marosvásárhelyi Csillagfény szintén mezőségi táncokkal fokozta a hangulatot. 

Az idei Csak tiszta forrásból népdalvetélkedő megyei szakaszainak néhány kristálytiszta hangú győztese is közönség elé lépett, Fülöp Edina, az erdőszentgyörgyi Szent György Szakképző Líceum diákja János-napi köszöntővel, a szovátai S. Illyés Lajos Általános Iskolában tanuló Kacsó Barbara az Én felkelék és a Jézus ágyán nincsen paplan című énekekkel ajándékozta meg a közönséget, Engel Berta marosvásárhelyi művészetis kisdiák a Nosza, Jankó, nézz az égre! című népdalt énekelte. A repertoárt zenekarok, a marosludasi Haricska, majd – a néptánccsoportok fellépése után, a színpad átrendezése alatt – a Maros Művészegyüttes utánpótlászenészei színesítették muzsikájukkal.

„Koszorúfonók” jutalma

Az EMKE két éve alapította a Gyöngykoszorút megálmodó Szabó György Pálról elnevezett díjat, amellyel a mozgalmat saját településükön elindító és működtető személyeket, szervezeteket, közösségeket jutalmazzák. 2019-ben az erdőcsinádi református egyházközség, a holtmarosi Forduló Kulturális Egyesület, a marosludasi Hajdina Kulturális Egyesület, a kibédi Piros Koszorú néptáncegyüttes, a marosfelfalusi Bíborka és a mezőbándi Csipkebogyó néptánccsoport részesült a kitüntetésben, 2020-ban a mezőpaniti Monográfia Alapítványt, a dicsőszentmártoni Kökényes néptáncegyüttest és a marosvásárhelyi Marosszék Kulturális Egyesületet érte a megtiszteltetés. Idén Búzásbesenyőre és Gyulakutára ment a díj, amelyet Barabási Attila Csaba adott át a besenyői Búzakoszorú néptánccsoport irányítójának, Simon Hajnalnak és a gyulakuti Szivárványt Szabó Erzsébettel közösen vezető Magyari Edit-Csillának.

A Maros Művészegyüttes és a megyei EMKE igazgatója kiemelte, hogy a Nyárádszeredában született Gyöngykoszorú három évtizedében több ezer gyermek és fiatal csatlakozott a mozgalomhoz, amelynek közösségformáló erejét a Szabó házaspár felismerte a rendszerváltás utáni években. A díjjal a találkozók szervezésébe újonnan bekapcsolódó közösségeket is szeretnék motiválni – tette hozzá az intézményvezető. 

A 2011-ben ötödikes diákokkal indított, jelenleg öt korcsoportban több mint száz gyermekkel működő gyulakuti Szivárvány néptáncegyüttes munkáját Koncz Emma méltatta. Ünnepi beszédéből kiderült, hogy a ma már egyetemre járó egykori ötödikesek sem hagyták maguk mögött a Szivárványt. A tánccsoport – melynek oktatói Szabó Réka Ágota és Szász Róbert Attila, a Maros Művészegyüttes táncosai – számos Gyöngykoszorú és Vándorcsizma néptánctalálkozón vett részt az elmúlt évtizedben, de külföldi fellépéseken is sikeresen szerepelt, az olaszországi Gardesanoból például Grand Prix díjjal tért haza. A néptánccsoport nevét viselő gyulakuti kulturális egyesület 2017-es megalakulása óta a településen is megszervezték a találkozót, 2019-ben a helyi önkormányzat támogatásával pedig A faluban muzsikálnak nemzetközi néptáncfesztivál is itt zajlott. A méltató a támogatók közül Péterffy Gyöngyi tanárnőt, a falu szülöttét emelte még ki, akinek A magyarságért című versében megfogalmazott hitvallását – „Ki nemzetét szolgálja, / megküzdve szereti, / azt az Ég megáldja, / ha bajba jut, megvédi” – a Szivárvány táncosai is magukévá tették.

A másik kitüntetett a 2013-ban született, 75 gyermeket foglalkoztató búzásbesenyői Búzakoszorú, melynek oktatói Lengyel Ildikó, a Maros Művészegyüttes nyugalmazott táncosa és Szabó Pál Béla, a Napsugár volt táncosa. A tánccsoportnak a hazai közönség mellett a magyarországi és horvátországi nagyérdemű is tapsolhatott az elmúlt időszakban. 

A 15. Gyöngykoszorúk Gyöngye néptánctalálkozó a Maros Művészegyüttes fergeteges gálaműsorával zárult.vissza...