Folk Dancing Alapítvány

"Egyesületünk 1999-ben alakult, tagjai a Maros Művészegyüttes magyar tagozatának hivatásos táncosai (35 személy). Mivel szakmailag többet akartunk elérni mint a törvényesen megszabott munkahelyi kötelesség, szükségességét éreztük megalakitani ezt a kulturális egyesületet, amely a háttérből segíti a tánccsoportunkat minél jobb eredményeket elérni.

Hivatásunknak és feladatunknak tekintjük az erdélyi folklor hagyományok gyűjtését, megőrzését és felhasználását, úgy oktatási mint szinpadon való bemutatási céllal, ilyen jellegü előadások, műsorok megvalósitása révén. Célkitűzéseink közösek a Maros Művészegyüttessel, amely szintén hivatásának tekinti a még felgyűjthető erdélyi folklorkincs műsoraiban való bemutatását.

Ugyancsak fontosnak tartjuk a fiatal tehetségek felkutatatását és egy jó felkészültségű utánpótlási csoport kialakitását a néptánc és népdal terén. Kis csoportunk már az elmúlt évek során több nevesebb szakmai sikert ért el, nem utolsó sorban a nyertes pályázatok segítségével is.

Az elmúlt években több Erdélyi vidéki turnét valósitottunk meg, amelyekre régebbi és újabb előadásokból válogattunk. Évente ellátogatunk Magyarországra is több előadást bemutatni.Lényeges az is, hogy a magyar néptáncot és népdalt elvigyük olyan Romániai vidékekre, ahol magyar nemzetiségüek csak kis számban, szorványban élnek.

Szakmai kapcsolataink vannak több magyarországi néptáncegyüttessel például a zalaegerszegi Zala együttessel.